วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ขณะนี้การปฏิบัติงานเป็นทีม ร.พ.ชุมชน


เรียนจบกลับมาปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลวัดเพลงเหมือนเดิมค่ะปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานห้องผ่าตัดและช่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินมาตั้งแต่เรียนจบ 1 ปีกว่าๆแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งจากพยาบาลเทคนิคเป็นพยาบาลวิชาชีพเลยเพราะระบบแท่งยังไม่มีนโยบายให้เป็นพยาบาลวิชาชีพด้วยไม่ต้องลดเงินเดือน จะปรับเป็นพยาบาลวิชาชีพได้ต้องลดขั้นเงินอย่างเดียว ดิฉันจบผู้ช่วยพยาบาล 2520 ศึกษาต่อพยาบาลระดับต้นปี2535 ศึกษาต่อพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2549 จนปัจจุบันอายุราชการ32ปี อีก 7 ปีเกษียรอายุราชการจะให้ลดขั้นเงินได้อย่างไร เพื่อนๆรุ่นต่อเนื่องรุ่น16 ปรับกันหมดหรือยังคะ

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551

14 มีนาคม 2551

วันสำเร็จการศึกษา 14 มีนาคม 2551

เป็นวันที่มีความสำคัญมากวันหนึ่ง
ครอบครัวร่วมในแสดงความยินดีในความสำเร็จ วันที่รอคอย