วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551

14 มีนาคม 2551

วันสำเร็จการศึกษา 14 มีนาคม 2551













































เป็นวันที่มีความสำคัญมากวันหนึ่ง








ครอบครัวร่วมในแสดงความยินดีในความสำเร็จ วันที่รอคอย